Terug naar overzicht

RAMS TTI Avenue 2

In Maastricht rijdt het verkeer over de A2 sinds december 2016 ondergronds. De dubbellaagse tunnel is gerealiseerd door aannemerscombinatie Avenue2. Van der Worp Infra Consult heeft Avenue2 ondersteund op het onderdeel tunnelveiligheid.

Op basis van de Landelijke Tunnelstandaard is de functionele decompositie van een tunnelsysteem voorgeschreven. Sommige delen van het tunnelsysteem zijn kritisch voor de beschikbaarheid van de tunnel voor verkeersafwikkeling, andere niet. De prestaties van de verschillende delen dienen aangetoond te worden middels RAMS-analyse.

Van der Worp Infra Consult heeft voor de niet-kritische delen kwalitatieve analyses (onderhoudbaarheidsanalyses) uitgevoerd. Voor de kritische deelsystemen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses uitgevoerd (foutenbomenmodellen gebaseerd op resulterende faalwijzen uit een FMECA). Hiernaast zijn de functionele ketens van de veiligheidskritische functies beschouwd, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Aantonen prestatie tunneltechnische installaties

Op basis van de systeemdecompositie – die zowel naar functie als naar architectuur is gemaakt – is het overall budget voor niet-beschikbaarheid van de tunnel toebedeeld aan de diverse deelsystemen die bij falen bijdragen aan niet-beschikbaarheid. De resulterende niet-beschikbaarheid is via een dashboard bewaakt.

Voor de functionele ketens van de veiligheidskritische functies is via een eigen faalkansbudget (faalkans op aanspraak) een kwantitatieve grens vastgesteld. Deze grens is getoetst middels kwantitatieve modellering (foutenboomanalyse).

Aansluiting beheer en onderhoud op ontwerp

Op basis van de onderhoudbaarheidsanalyse van alle deelsystemen en de kwantitatieve analyses van de missiekritische deelsystemen is de totale onderhoudsbehoefte vastgesteld voor de tunnel als geheel: Hoe moet worden getest en hoe vaak? Welke preventieve onderhoudsacties dienen te worden uitgevoerd en met welke frequentie? En welke hersteltijden zijn noodzakelijk in het geval van falen van delen van het systeem om de geëiste systeemprestatie te blijven halen?