Terug naar overzicht

Quickscan ProBO A4DS

Om een duidelijk beeld te krijgen van de staat van invoering van ProBO bij diverse tunnels heeft Van der Worp Infra Consult in opdracht van Rijkswaterstaat een vergelijking uitgevoerd tussen een bestaande tunnel (Noordtunnel in de A15), een tunnel in aanbouw (Ketheltunnel in de A4) en de Landelijke Tunnelstandaard.

Bij het implementeren van versie 1.2 van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) in een aantal tunnelprojecten, ontstond de vraag bij Rijkswaterstaat in hoeverre er nu eenduidigheid was in de implementatie van met name het risicogestuurd beheer en onderhoud (ProBO), dat via de beheer-en-onderhoudsuite aan de LST is toegevoegd.

Van der Worp Infra Consult heeft hiervoor een vergelijking ingericht naar de structuur van de LTS en die van de drie hoofdpijlers van ProBO: techniek, organisatie en contracten. Er is per logische functievervuller (LFV), zoals deze worden benoemd in de LTS, een vergelijking gemaakt op belangrijke aspecten binnen de pijlers van ProBO. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de functionele analyse, de prestatie-eisen-analyse en de prestatie-analyse, maar ook naar procesbeheersing, organisatie-inrichting, kennisbeheer, sturing en contractering van uitbestede systemen en activiteiten.

Het resultaat van de vergelijking is verzameld in een overzicht en aangereikt aan Rijkswaterstaat.